"Zet de toon voor de toekomst"


- is een christelijke school

- is een veilige school

- biedt structuur en houvast

- staat voor actueel onderwijs

- is een zorgzame school

- van harte welkom

 

Actueel Nieuws

Veiligheidscoördinator

 

Op de Triangel is juf Ineke Kort onze veiligheidscoördinator. Zij is het eerste aanspreekpunt voor onze kinderen en voor u als ouders als er sprake is van pestgedrag.

Er zijn kinderen die op school te maken krijgen met pesten. Voor deze kinderen is het belangrijk dat ze een aanspreekpunt hebben op school. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat het pestprobleem wordt aangepakt en dat ze veilig naar school kunnen.

Bij juf Ineke kunnen de kinderen hun zorgen in vertrouwen neerleggen, zij bespreekt het met het KiVa team van de school. Mocht u als ouder(s) ook uw zorgen en/of vragen willen neerleggen dan is daar alle ruimte voor.  

Op woensdag en donderdag is zij aanwezig.                                                                 

Mailen mag ook naar i.kort@noordkwartier.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht