"Zet de toon voor de toekomst"


- is een christelijke school

- is een veilige school

- biedt structuur en houvast

- staat voor actueel onderwijs

- is een zorgzame school

- van harte welkom

 

Actueel Nieuws

Veiligheidscoördinator

 

Op de Triangel is juf Ineke Kort onze veiligheidscoördinator. Zij is het eerste aanspreekpunt voor onze kinderen en voor u als ouders als er sprake is van pestgedrag.

Er zijn kinderen die op school te maken krijgen met pesten. Voor deze kinderen is het belangrijk dat ze een aanspreekpunt hebben op school. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat het pestprobleem wordt aangepakt en dat ze veilig naar school kunnen.

Bij juf Ineke kunnen de kinderen hun zorgen in vertrouwen neerleggen, zij bespreekt het met het KiVa team van de school. Mocht u als ouder(s) ook uw zorgen en/of vragen willen neerleggen dan is daar alle ruimte voor.  

Op woensdag en donderdag is zij aanwezig.                                                                 

Mailen mag ook naar i.kort@noordkwartier.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht

Brief sluiting school ivm Corona

Betreft: Corona-virus

Nieuwsbericht15 maart 2020

Geachte ouders, verzorgers,

Vandaag heeft het kabinet besloten per ingang van morgen alle scholen te sluiten1.Dit betekent dat wij per direct de deuren sluiten tot 6 april. Of wij op 6 april weer openen, hangt af van wat op dat moment bepalend beleid is. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.Kinderen van wie ouders in vitaleberoepen2werken zoals zorg, politie en brandweer mogen wel op school komen als de ouders niet zelf voor andere opvang kunnen zorgen. Echter: indien deze kinderen een neusverkoudheid hebben, hoesten, keelpijn of koorts hebben, dan zijn ook zij helaas niet welkom op school.U ontvangt dinsdag via de school van uw kind(eren) bericht hoe uw kind(eren) zoveel mogelijk onderwijs kan (kunnen) volgen aan huis. Wij nemen de aankomende 2 dagen de tijd om onze organisatie zo in te richten om dit te kunnen realiseren. Onze prioriteit ligt hierbij bij de leerlingen van groep 8, in verband met de naderende eindtoets.Wij gaan uit van uw begrip voor deze situatie.

Met vriendelijke groet,

Geert Bijleveld Voorzitter College van Bestuur

Henk Huberts Directeur-BestuurderMarenland Noordkwartier

Voor vragen mail naar

directie.triangel@noordkwartier.nl

Informatie hygiëne maatregelen Corona

klik hier om de brief te openen

Personeel Cbs De Triangel 2019-2020

Klik hier om het document te openen.

Hartenpost