Als team van de Triangel hebben we een school voor ogen waar:

 • kinderen er toe doen;
 • kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en waar ze graag zijn;
 • Kinderen en hun ouders welkom zijn;ook leerkrachten de school als een veilige plek ervaren waar hun individuele kwaliteiten benut worden;
 • het onderwijs aansluit op de leef- en belevingswereld van de kinderen;
 • kinderen zelfstandig leren;kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor hun handelen en daarop aanspreekbaar zijn;
 • bijbelse normen en waarden richting geven in hoe we met elkaar omgaan en geloven;
 • gelijke rechten, verdraagzaamheid, respect, samenwerking, solidariteit en zorg voor elkaar belangrijk zijn;
 • de sociaal - emotionele ontwikkeling van kinderen middels Leefstijl een belangrijke plaats neemt;kinderen worden begeleid op weg naar het zelfstandig functioneren in de maatschappij;
 • kinderen kunnen leren via een ononderbroken ontwikkelingslijn;
 • interactief onderwijs wordt gegeven m.b.v. nieuwe en moderne methoden, maar waar tegelijkertijd middels adaptief onderwijs rekening wordt gehouden met de verschillen tussen kinderen;
 • kinderen van elkaar kunnen leren door elkaars oplossingsmethoden te bespreken;
 • door een preventieve aanpak leer problemen zoveel mogelijk beperkt worden;
 • ouders veel bij de school en het onderwijs betrokken worden;men openstaat voor onderwijs vernieuwingen zoals ICT en cultuureducatie;
 • via die cultuureducatie willen we jonge mensen leren te participeren in een wereld waar kunst en cultuur belangrijk zijn;
 • taal en lezen als zeer belangrijke kernactiviteiten worden beschouwd en het stimuleren van het lezen en een vergroting van de woordenschat heel belangrijk zijn.

Een hele hap! 

We geloven er in ieder geval in dat we zo'n school kunnen zijn. En daar waar het nog beter kan willen we het worden. Zo zijn we samen onderweg.Onderwijs is in beweging en maakt deel uit van onze samenleving.

Bij wat we als school zijn en willen zijn laten we ons in het maken van keuzes bepalen door kinderen die de school bezoeken, de sterke kanten van de meesters en juffen van de school, de vraag van de ouders van onze school, de mogelijkheden die Opwierde en omgeving biedt en werken we aan het realiseren van de doelen die we in ons land waar moeten maken.

Ieder kind moet immers later een eigen plaats in onze maatschappij verwerven. Samen met u werken aan het leggen van een goede basis van waaruit ze zich verder kunnen ontwikkelen.

Kom gerust langs voor een rondleiding, een kennismakingsgesprek of aanmelding.