Even voorstellen

Wij stellen graag het personeel van CBS de Triangel aan u voor.

Als u op een foto klikt ziet u de naam van de leerkracht en in welke groep deze werkzaam is.

Juf Petra

Directeur

Juf Regien

Administratief medewerker

Juf Karin

Leerkracht groep 1 (Olifantengroep), Specialist het jonge kind en leerkracht 'Rupsje Nooitgenoeg'

Juf Jacqueline

Leerkracht groep 1 (Olifantengroep)

Juf Ineke

Leerkracht groep 2 (Giraffengroep)

Juf Didy

Leerkracht groep 2 (Giraffengroep)

Juf Natasja

Leerkracht groep 3

Meester Jesse

Leerkracht groep 4 en 5

Juf Ineke

Leerkracht groep 4 en vertrouwenspersoon

Juf Grietha

Leerkracht groep 6 en 7 en taalcoördinator

Juf Liza

Leerkracht groep 3 en 5

Juf Trees

Onderwijsassistent

Meester Martijn

Leerkracht groep 6 en rekencoördinator.

Juf Marieke

leerkracht groep 7, leescoördinator en schoolopleider voor studenten van de PABO

Juf Anneke

Leerkracht groep 5

Juf Jennie

Leerkracht groep 8 en ICT coördinator

Juf Laura

Leerkracht groep 8 en cultuurcoördinator

Meester David

Leerkracht plusklas (Uilennest)

Juf Ada

Onderwijsassistent

Juf Marleen

IB-er groep 1, 2 en 3

Juf Lettie

Schoolmaatschappelijk werker