Privacy

Stichting CPO Noordkwartier verwerkt van al zijn leerlingen persoonsgegevens. Stichting CPO Noordkwartier vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Stichting CPO Noordkwartier is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In deze privacy verklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan. 

U leest de Privacy verklaring in onderstaand document.